Kleje kontaktowe - Nowy lakiery Dom Serwis. Bejce, lakiery i kleje do drewna, panele DendroLight

BEJCE, LAKIERY, KLEJE, MATERIAŁY ŚCIERNE, NARZĘDZIA
DO DREWNA, MEBLI, PŁYT, PAPIERU
Przejdź do treści

Menu główne:

Kleje kontaktowe

OFERTA > Kleje
Pattex UNIVERSAL
WŁAŚCIWOŚCI:
  • wysoka przyczepność początkowa i końcowa
  • odporny na wysokie temperatury
  • odporny na starzenie
ZASTOSOWANIE:
Klej kontaktowy Pattex Universal Classic przeznaczony jest do trwałego klejenia materiałów drewnianych z dekoracyjnymi płytami z tworzyw sztucznych i laminatami. Idealny do klejenia gumy, skóry, korka, filcu, twardego PCW-U, miękkich tworzyw piankowych, metalu. Nieodpowiedni do polistyrenu, PP, PE, miękkiego PCW-U i sztucznej skóry. Pattex Universal Classic może także służyć do układania izolacji dźwiękoszczelnej i płyt akustycznych (nie polistyrenowych), odpowiednich płytek z tworzyw sztucznych i okładzin ściennych różnego typu (poza miękkim PCW-U i sztuczną skórą). Służy także do klejenia taśm fornirowych na krawędziach i łukach. Uszczelnianie brzegów litych elementów drewnianych i sklejek przed wilgocią oraz wpływami atmosferycznymi.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA;
Klejony materiał musi być suchy (drewno 8-12% wilgotności), czysty i odtłuszczony oraz wolny od substancji obniżających przyczepność kleju. Laminaty oraz metale oczyścić standardowym rozpuszczalnikiem (np. benzyną). Dodatkowe zmatowienie powierzchni metali zwiększa wytrzymałość spoiny. Klejone materiały, szczególnie płyty laminowane, płyty akustyczne itp., klimatyzować przed obróbką wg instrukcji producenta. Kleić tylko na nieobrabianych podłożach (naturalnych nośnikach). Powierzchnie lakierowane przed klejeniem zmatowić papierem ściernym.
NAKŁADANIE:
Pattex Universal Classic należy nakładać równomiernie na obie klejone powierzchnie za pomocą szpachli zębatej lub
krótkiego pędzla. Zwracać szczególną uwagę na brzegi materiału. Po nałożeniu kleju należy pozostawić klejone elementy, części, aby odparował rozpuszczalnik. Czas odparowania w temperaturze pokojowej (18-250C) wynosi około 10-15 minut. Należy zwrócić uwagę na równomierne odparowanie z całej klejonej powierzchni. Po upływie czasu odparowania klejenie jest możliwe w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. W trakcie czynności związanych z klejeniem jak i odparowaniem rozpuszczalnika, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Po odparowaniu rozpuszczalnika na powierzchni materiału musi być widoczna ciągła warstwa kleju. Materiał o dużych porach lub szczególnie chłonny posmarować klejem kilkakrotnie. Sygnałem do złączenia jest to, że warstwa kleju jest sucha
w dotyku.
ŁĄCZENIE/DOCISKANIE:
Starannie przygotować części przeznaczone do sklejania, ponieważ po połączeniu obu warstw kleju korekta jest niemoż liwa. Następnie bardzo mocno docisnąć sklejane elementy. O sile klejenia decyduje siła docisku, a nie jego czas. Większe powierzchnie, płyty laminowane i metale powinny być dociskane w prasie, ciśnienie powinno wynosić minimum 0,5 N/mm2 lub więcej. W zależności od detalu może wystarczyć także dociskanie wałkiem. Dociskać od środka, aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrza. Starannie posmarować klejem i docisnąć krawędzie powierzchni klejonych. Początkowa siła klejenia jest tak duża, że detal bezpośrednio po dociśnięciu może być poddany dalszej obróbce. Natychmiast po użyciu czyścić narzędzia standardowymi rozpuszczalnikami.
Świeże plamy usuwać szmatką nasączoną benzyną. Starsze plamy na tkaninach usuwać rozpuszczalnikiem (np.: benzyną) bądź czyścić chemicznie. Z innych materiałów usuwać plamy standardowymi rozpuszczalnikami. Przed zastosowaniem sprawdzić odporność podłoża na działanie rozpuszczalnika.
UWAGA:
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.
SKŁADOWANIE:
Do 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pokojowej. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte, również w trakcie krótkotrwałych przerw w pracy, aby zapobiec odparowaniu rozpuszczalnika. Unikać temperatur poniżej +50C oraz powyżej +500C.
W trakcie transportu nie wymaga ogrzewanego samochodu. Dopuszczalny jest spadek temperatury do -100C w czasie nie dłuższym niż 3 dni. W przypadku, gdy materiał był przechowywany w temperaturze poniżej +50C lub został zmrożony, należy klej, wolno zaaklimatyzować do temperatury około +200C. Nie wpływa to w żaden sposób na jego parametry robocze oraz techniczne.
OPAKOWANIA:
Dostępne opakowania:
- puszka metalowa: 300 ml, 800 ml i 5 l,
- tubka metalowa: 50 ml.
DANE TECHNICZNE:
Baza: polichloropren
Konsystencja: płynna
Gęstość: około 0,89 g/cm3
Odporność termiczna: od -400C do +1100C
Temperatura stosowania: od +180C do +250C, sucha
i ciepła atmosfera przyśpiesza,
zimno opóźnia proces parowania
rozpuszczalnika
Zużycie: 250-350 g/m2 przy
dwustronnym nakładaniu kleju
Wytrzymałość końcowa
wg DIN EN 205: osiągana jest po 3 dniach
Czas odparowania rozpuszczalnika
w temperaturze pokojowej: 10-15 min

.


.
JOWAT 445.54
Klej kontaktowy na bazie polichloroprenu do klejenia płyt HPL, DTD oraz MDF. Ponadto nadaje się do klejenia gumy, filcu,  tworzyw sztucznych nawzajem oraz na metal.
Zastosowanie:
Do sklejania płyt wiórowych, pilśniowych oraz sklejek między sobą, jak również z metalami, drewnem, tworzywami sztucznymi, tkaninami, gumą, filcem i innymi materiałami. Stosowany również do klejenia tworzyw piankowych.  Baza: Polichloropren (CR).  Właściwości/ Przed użyciem dobrze wymieszać. Daje się łatwo rozpylać doskonała Wskazówki dot. przyczepność wstępna, wysoka odporność na wysokie temperatury. stosowania: Nanoszenie dwustronne przy pomocy pędzla, szpachli zębatej lub pistoletem natryskowym.  Czas otwarty: ok. 2-5 min  Po sklejeniu dobrze docisnąć lub sprasować.  Dane techniczne: Lepkość [mPas]:  (mierzona metodą Höpplera) ok. 340  Ciała stałe [%]: ok.18  Gęstość [g/cm3 ]: ok. 0,84  Barwa: czerwona  Czyszczenie: Rozpuszczalnik JOWAT 401.10.  Magazynowanie: Przechowywać w dobrze zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu (15-25º C) do 6 miesięcy od daty wydania.  Opakowanie: Na życzenie.  Uwaga: Dalsze wskazówki dotyczące postępowania z wyrobem, transportu i utylizacji zawarte są w kartach bezpieczeństwa.  Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na naszych doświadczeniach i na we własnym zakresie przeprowadzonych próbach laboratoryjnych oraz doświadczeniach naszych klientów. Ponieważ nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich technicznych parametrów związanych ze stosowaniem danego kleju w określonych warunkach, informacje te nie są wiążące.  Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej oparte są na wynikach i doświadczeniach praktycznych i nie stanowią zapewnienia właściwości w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. W związku z tym zarówno dane zawarte w karcie katalogowej jak i bezpłatne informacje i doradztwo techniczne firmy nie stanowią podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń prawnych.
.


.
TIME BOND
TIME BOND klej kontaktowy o galaretowatej konsystencji
CHARAKTERYSTYKA:
  • Nie kapie
  • Pozwala na dokładne dopasowanie małych powierzchni
  • Idealny do pionowych i poziomych powierzchni
  • Wysoka wytrzymałość złącza
  • Czysty i prosty do stosowania
  • Atest PZH HK/B/1710/01/2001
Time Bond jest jednoskładnikowym, nie ściekającym klejem kontaktowym. Klej Time Bond przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków, ale może być również stosowany na zewnątrz w miejscach osłoniętych od wpływu warunków atmosferycznych. Kleju Time Bond nie należy stosować na spieniony polistyren, polietylen oraz na podłoża bitumiczne. Nie stosować kleju w sytuacjach gdy pomiędzy powierzchniami do klejenia występuje jedynie kontakt punktowy.
ZASTOSOWANIE:
Klej Time Bond przeznaczony jest do łączenia laminowanych, dekoracyjnych płyt z tworzyw sztucznych oraz innych sztywnych płyt takich jak PCV, ABS oraz płyt sklejkowych. Klej ten może być również stosowany do łączenia płyt wiórowych oraz płytek akustycznych do skośnych oraz pionowych powierzchni otynkowanych zaprawą cementową. Łączy także: większość tworzyw sztucznych, korek, gumę, skórę, metal, kamień i sztywne tkaniny.
TRWAŁOŚĆ PRODUKTU:
Dopuszczalny okres magazynowania kleju wynosi 24 miesiące, w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od 5°C do 30°C.
PAKOWANIE:
Wielkość opakowań: 250 ml, 500 ml, 1 litr
STRUKTURA PRODUKTU:
Klej TIME BOND jest galaretowatym żelem. Jest to mieszanka kauczuku polichloroprenowego i polimerów syntetycznych, w mieszaninie toluenu, octanu etylu oraz alifatycznych i alicyklicznych weglowodorów C6 i C7, zawierających nie więcej niż 3% n-heksanu w całej mieszaninie.
KOLOR:
Bursztynowy
WYDAJNOŚĆ:
Przy nakładaniu na gładkie, nieporowate powierzchnie 1 litr wystarcza na sklejenie 3,2 m2 (obie klejone płaszczyzny o powierzchni 3,2 m2 każda). Stopień porowatości i chropowatość powierzchni wpływa na zużycie kleju.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
Powierzchnie przed sklejeniem musza być czyste, suche, odkurzone i odtłuszczone. Gładkie lub wyszlifowane powierzchnie powinny zostać zarysowane za pomocą drobnego środka ściernego. Jeżeli jest wymagane odtłuszczenie powierzchni, należy zastosować wodę z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego. Można również zastosować rozpuszczalnik odtłuszczający, który po wyschnięciu nie pozostawia żadnej pozostałości. Przed klejeniem wszystkie ślady czyszczącego rozpuszczalnika musza odparować albo należy je wytrzeć za pomocą szmatki nie pozostawiającej kurzu. Powierzchnie, które są nadmiernie porowate mogą powodować, ze klej w nie wsiąknie i powstanie słabe połączenie. W takim przypadku należy zaszpachlować powierzchnie cienka warstwa kleju nałożonego za pomocą szpachelki.
NAKŁADANIE KLEJU:
Klej nałożyć za pomocą kielni albo ząbkowanej packi, na obie łączone powierzchnie. Sprawdzić, czy ząbki packi nie są wyłamane albo zabrudzone starym klejem. Rozprowadzać klej za pomocą packi prowadzonej pod takim katem, który pozwoli utworzyć warstwę z wyraźnymi rowkami. Nie łączyć ze sobą powierzchni przed osiągnięciem suchości (musza być suche w dotyku) przez obie warstwy kleju. Przy wysokiej wilgotności może mieć miejsce kondensacja pary na warstwie kleju, rozpoznawalna jako białe wykwity na powierzchni. Zjawisko to może być szkodliwe i klejenie nie powinno być kontynuowane, dopóki nie zostaną poprawione warunki, np. poprzez podniesienie temperatury lub/ i osuszenie atmosfery. Czas schnięcia kleju zależy od grubości warstwy, porowatości powierzchni, temperatury i wilgotności otoczenia. W typowych warunkach suchość jest osiągana po 15-20 minutach dla podłoża porowatego i po 25-35 minutach dla podłoża gładkiego. Zwykle, połączenie nie powinno odbywać się później niż 45 minut po nałożeniu kleju.
ŁACZENIE:
Polączenie ze sobą powierzchni zanim klej osiągnie suchość, uniemożliwi swobodne odparowanie rozpuszczalnika, co wpłynie niekorzystnie na końcową moc wiązania. może to także spowodować nadmierne pęcherzenie powłoki, szczególnie jeśli klej nie był równomiernie rozprowadzony. Połączenie następuje w momencie kiedy dwie klejone powierzchnie znajda się w bezpośrednim kontakcie. Konieczne jest zatem unikanie kontaktu, zanim elementy nie zostaną ustawione w jednej osi, np. poprzez wstawienie szpilek wzdłuż jednej krawędzi według której można ustalić położenie drugiej powierzchni (po połączeniu możliwe jest dokonanie jedynie minimalnych korekt). Po wyschnięciu obu klejonych powierzchni należy je ze sobą połączyć i docisnąć na całym obszarze klejenia, w kierunku od środka warstwy na zewnątrz tak, aby wyprowadzić ewentualne kieszenie z powietrzem. Z reguły docisk za pomocą rak jest wystarczający, ale korzystne jest również stosowanie odpowiedniej prasy lub walka ręcznego. Przedłużanie nacisku nie jest konieczne. Maksymalna wytrzymałość połączenia uzyskiwana jest w normalnej temperaturze, w ciągu 24-48 godzin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Unikać wdychania oparów kleju oraz kontaktu z oczami i skóra. W przypadku dostania się kleju do oczu, należy je płukać woda przez 15 minut i w tym samym czasie wezwać pomoc medyczna. Jeżeli nastąpi kontakt kleju ze skóra, przemyć woda z detergentem. W przypadku połknięcia, nie wymuszać wymiotów ale wezwać pomoc medyczna. Klej Time Bond jest łatwopalny i podczas jego stosowania wszystkie źródła zapłonu musza być usunięte.
OCHRONA ŚRODOWISKA:
W przypadku rozlania się kleju zasypać go piaskiem lub ziemia, następnie zebrać za pomocą narzędzi nie wywołujących zaiskrzenia.
INNE DOKUMENTY:
  • Karta charakterystyki - na życzenie
.


.
Drewno Term FEST-Bis
    Dom Serwis
05-800 Pruszków
ul. Ołówkowa 25       
tel. 22 758 79 71,  fax. 22 728 03 32,
 kom. 609048459,  
e- mail: dom.serwis1@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego